Platyhelminthes jellemzői ppt

Települési vízgazdálkodás I. pogacsaestarsa.huőadás - ppt letölteni

Látták: Átírás 1 Állatszervezettan I.

Helmintológia

Szabó Terézia Az állatszervezettani oktatás az állattan klasszikus morfológiai területén belül az organológiai és histológia ágazatát dolgozza fel funkcionális, összehasonlító és kísérleti módszerrel. Egyrészt alapozó jellegű más állattani tárgyaknak élettan, emberanatómia.

Bevezető ismeretek. Fejlődéstan: Az egyedfejlődés és törzsfejlődés.

platyhelminthes jellemzői ppt

Az embrionális fejlődés főbb szakaszai. Posztembrionális fejlődés és típusai az állatvilágban. Histológia: Az állati test szöveteinek általános jellemzői. Az állati test szervrendszereinek, szerveinek makro- és mikroanatómiája.

Az előadások a következő témára: "Települési vízgazdálkodás I. 4.előadás"— Előadás másolata:

Mozgás váz- és izomrendszer. A váz formái. Egysejtűek és gerinctelenek vázképződményei. A gerincesek vázrendszerei.

Az egysejtűek és a gerinctelenek aktív mozgásának felépítő elemei és jellemzőik. A gerincesek izomzata. A táplálkozás szervei, az emésztőkészülék. Gerinctelen állatok táplálkozási típusai, a bélcsatorna tagolódása és függelékei.

A gerinces állatok emésztőkészülékének részletes anatómiája. A légzőkészülék. Diffúz légzés. Platyhelminthes jellemzői ppt eredetű légzőszervek.

Gerinces állatok légzőszerveinek részletes anatómiája. A kiválasztás. Egysejtűek és a gerinctelen állatok kiválasztó és ozmoregulációs szervei. A gerincesek kiválasztószervei. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok: 1. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A kötelező ill. Tankönyvkiadó, Durucz I. Tankönyvkiadó, Budapest, Hollósi G. Tankönyvkiadó, Budapest, Odorfer M. Tankönyvkiadó, Budapest, Törő I.

Medicina, Budapest Törő I. Medicina, Budapest, Vígh H. Tankönyvkiadó, Budapest Victor Eroschenko: Atlas os histology. Philadelphia, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez, kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 1 2 Állatszervezettan gyakorlat I. Szabó Terézia A tárgy az állati szervezet makroanatómiai és szövettani bemutatását végzi bonctani és mikroszkópos gyakorlati foglalkozások keretében.

A mikroszkóp használata. Alapszövettan hámszövetek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet. A szövetek sajátosságai különböző szervekben és szervezetekben. Az egysejtűek és a gerinctelen állatok főbb típusállatainak makroszkópos és platyhelminthes jellemzői ppt vizsgálata: egysejtűek, szivacsok csalánozók megfigyelése. Lapos-hengeres és gyűrűsférgek boncolása és szerveik mikroszkópi vizsgálata.

Puhatestűek, ízeltlábúak osztályaiban a főbb típusállatainak vizsgálata. Zárógyakorlat 4. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I.

platyhelminthes jellemzői ppt

Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II. Boncolási gyakorlatok ábragyűjtemény. Budapest, Sass M. Tankönyvkiadó Budapest, Vajon I. Tankönyvkiadó, Budapest Zboray G. Az állati test szerveződési szintjeit, fejlődését, szövettanát, és anatómiáját tartalmazza. A keringési rendszer. A nyílt zárt keringési rendszer jellemzői. A gerinctelen állatok keringése. A gerinces állatok keringési rendszereinek evolúciója. A szív. Platyhelminthes jellemzői ppt és vénás rendszer jellemzői.

Az állatok szaporodása. Az ivarszervek felépítése. Platyhelminthes jellemzői ppt idegrendszer. Alacsonyabbrendű állatok ingerjelenségei. A diffúz idegrendszer. A központosult idegrendszer felépítése: dúcidegrendszer és csőidegrendszer evolúciós áttekintése és jellemzői. Az endokrin rendszer fejlődéstörténete. A gerinctelen állatok és a gerincesek hormontermelő szervei. Az érzékszervek típusai.

Az egyes állati törzsek jellemző érzékszerveinek felépítése.

BIOLÓGIATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT "A" típusú tantárgyak

Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi platyhelminthes jellemzői ppt I. Keringési rendszer. A szaporodás. Neuroendokrin rendszer. Az érzékszervek 4. Tankönyvkiadó, Csoknya M.

Medicina, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Állattani előadó és labor állatszervezettani, szövettani és állatélettani megfigyeléshez kísérletekhez szükséges eszközökkel felszerelve 3 4 Állatszervezettan gyakorlat II.

BI L Meghirdetés féléve 3 Összóraszám gyak. Szabó Terézia Az állati szervezet szövettani és anatómia felépítésének makroszkópos platyhelminthes jellemzői ppt mikroszkópos vizsgálata-boncolási és mikroszkópi vizsgálatokkal. A gerinces állatok főbb típusállatai: Csontos halak, kétéltűek szervezetének részletes anatómiája.

Hüllők testfelépítése. Madarak és emlősök bonctana és szövettana. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenaktikai összefüggések megismerése, másrészt az általános iskolai biológia tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása. A tantárgy tartalma Az állatvilág rendszerezésének alapelvei és módszerei.

A filogenetikai rendszerezés, rendszertani kategóriák, a zoológiai nómenklatúra. Az állatrendszertan története, kialakulása. Platyhelminthes jellemzői ppt rendszerezés logikai műveletei. A mesterséges és törzsfejlődési rendszerek. A faj alatti és a faj feletti kategóriák. Zoológiai nevezéktan. Az Eucarióták főbb szerveződési irányai. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert kollokviummal zárul a félév.

A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 5. A kötelező ill. Papp László: Zootoxonómia 6. A tantárgy platyhelminthes jellemzői ppt szükségletei és ellátása: előadóterem, írásvetítő, diavetítő.

teknos feregtelenites fergek receptje alapjan

Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismeret megalapozása hangsúlyosan a hazai fajokkal. Ennek során az elméleti előadások BI kapcsán megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek az általános iskolai biológia tanár szakmai műveltségéhez szükségesek. Határozási ismeretek. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli és szóbeli beszámolók 4. A tantárgy tárgyi szükségletei és platyhelminthes jellemzői ppt Rendszertani laboratórium, a tanult állatok preparátumaival, írásvetítő, diavetítő, TV, videolejátszó, magnetofon, videofilmek, színes diák, számítógép CD meghajtóval, multimédiás CD lemezek.

Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az elméleti órák fő célkitűzése egyrészt a filogenetikai összefüggések megismerése, másrészt az általános iskolai tanárok zoológiai ismereteinek megalapozása. Phylum Cephalochordata.

Helmintológia

Phylum Vertebrata. Évközi ellenőrzés módja: nincs, mert szigorlattal zárul a félév. Legány András Tantárgyfelelős beosztása Főiskolai tanár Az állatrendszertan gyakorlat fő célkitűzése a praktikus fajismerete megalapozása hangsúlyosan hazai fajokkal. Ennek során az elméleti előadások BI során megismert taxonokhoz tartozó fajok, amelyek platyhelminthes jellemzői ppt általános iskolai tanár szakmai műveltségéhez szükségesek. Alapozó tárgy, mely az elemi szerkezet és működésformák sejtszintű integrációját teszi lehetővé.

A pro- és eukarióta sejt.

Második, javított kiadás. Fekete-fehér ábrákkal, színes fotókkal. Fülszöveg Dr. Kassai Tibor állatorvos, az állatorvos-tudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár.

A sejtorganellumok. A plazmamembrán szerkezete és funkciói. A membrántranszport jellemzői: diffúzió, csatornák, exo- és endocitózis. A sejtkapcsoló szerkezetek. A sejadhézió. Az extracelluláris mátrix. A növényi sejtfal. Az eukarióta sejt intracelluláris membránrendszere. A maghártya, az endoplazmatikus retikulum, a Golgi-apparátus, a peroxiszómák és a lizoszómák szerkezete és működése.

Az örökítőanyag szerveződése a sejtmagban. Az RNS- és fehérjeszintézis. A génexpresszió szabályozása. Az intracelluláris vezikuláris transzport és a sejtkompartmentek.

Olvassa el is